โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องจากขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ประกอบสถานการณ์ไข้เลือดออกกำลังระบาดหนัก เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ จึงได้จัดทำโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก โดยได้ประสานงานกับสถานีอนามัยบ้านวัดไทรย์ พร้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน ออกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย            โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

6  ก.ย. 53 รอบเช้า หมู่ที่ 12 รอบบ่าย หมู่ที่ 1, 11
7  ก.ย. 53 รอบเช้า หมู่ที่ 2, 3 รอบบ่าย หมู่ที่ 4, 5
8  ก.ย. 53 รอบเช้า หมู่ที่ 6, 7 รอบบ่าย หมู่ที่ 8, 9
9  ก.ย. 53 รอบเช้า หมู่ที่ 10 รอบบ่าย หมู่ที่ 15
10  ก.ย. 53 รอบเช้า หมู่ที่ 14 ตลอดทั้งวัน
11 ก.ย. 53 รอบเช้า หมู่ที่ 13 ตลอดทั้งวัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2553 เวลา 15.32 น. โดย คุณ สุดารัตน์ อรัญนะภูมิ

ผู้เข้าชม 3148 ท่าน

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2553
สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-333-099 โทรสาร : 056-870-088
จำนวนผู้เข้าชม 1,364,910 เริ่มนับ 5 ส.ค. 2553