หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
 
 
 


 


 


   
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561 [ 8 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย และ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2560 [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 103  
 
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
คำสั่ง มอบอำนาจตัดสินใจ [ 21 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 91  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 83  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 14 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 83  
 
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2559 [ 14 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]  อ่าน : 159  
 
รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 54 [ 7 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 132  
 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี 2553 [ 29 พ.ย. 2553 ]  อ่าน : 141  
 
  (1)