หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 


 


 


   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 136  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561 [ 8 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย และ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 140  
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2560 [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 158  
 
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 141  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 126  
 
คำสั่ง มอบอำนาจตัดสินใจ [ 21 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 140  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 126  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 14 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 136  
 
ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2559 [ 14 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 154  
 
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 165  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด