หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
 
 
 
 


นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
 


นายพนม ศรีพิรอด
รองนายก อบต.หนองกรด


นายหลักชัย วจีสัจจะ
รองนายก อบต.หนองกรด
 


นางโสภา ปั้นนาค
เลขานุการนายก อบต.