หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 


 


 


 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 


 
ตำบลหนองกรดเป็นตำบลดั้งเดิมมิได้แยกจากตำบลอื่นใด
ซึ่งเดิมในหมู่บ้านหนองกรด มีลักษณะเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่ และมีต้นกรด ขึ้นอยู่กลางน้ำมีชาวบ้านอาศัยอยู่รอบ บริเวณหนองน้ำนั้นเป็นจำนวนมากจึงตั้งชื่อว่าบ้านหนองกรด เมื่อมีการประกาศจัดตั้งตำบลจึงได้ชื่อ “ ตำบลหนองกรด ” มาจนถึงปัจจุบันโดยราษฎรส่วนใหญ่มีบ้านเรือนคงทนถาวร และได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกหมู่บ้าน
 


 
ตำบลหนองกรด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองนครสวรรค์ ระยะทางห่างจากอำเภอ ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 83,308 ไร่ หรือประมาณ 133.29 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
 
 
 
 


 
ตำบลหนองกรดอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งอยู่ในเขตมรสุม เมืองร้อน จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น และพายุ ใต้ฝุ่น ทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคมถึงเดือน มิถุนายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่ม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
 


 
ตำบลหนองกรด โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ลักษณะพื้นที่ตำบล
เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูงตามแนวเขา ถนนสายหลักผ่านกลางพื้นที่ของตำบล และห่างจากตัวอำเภอเมืองเพียง 9 ก.ม. จึงเหมาะแก่การขยายตัวของแหล่งอุตสาหกรรม และ ต.หนองกรด ยังมีถ้ำเขาบ่อยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนเขา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 14 บ้าน หินก้อน - วังเลา จากเชิงเขา มีบันไดขึ้นไป สู่ตัวถ้ำ ภายในแบ่งเป็น 3 ช่วงแรกเป็นที่ตั้งพระประธานองค์ใหญ่ ช่วง 2 อยู่ลึกเข้าไปเป็นทางตัน ในบริเวณที่มีบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็น
บ่อยาศักดิ์สิทธิ์ ช่วง 3 เป็นทางออกสู่ภายนอก ได้อีกทางหนึ่ง ภายในถ้ำยังมีหินย้อยตามธรรมชาติ และในบริเวณใกล้เคียงยังมีแหล่งน้ำวัดศรีอุทุมพร ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ นอกจากนี้พื้นที่ยังเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการ เกษตร แหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลเป็นลำห้วย ลำคลองสายสั้นๆ มีสภาพตื้นเขินและแห้งในฤดูร้อน จึงใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรได้น้อย
 


     

ทำนา คิดเป็น ร้อยละ 85

ค้าขาย,รับราชการ คิดเป็น ร้อยละ 5

รับจ้างทั่วไป คิดเป็น ร้อยละ 10
 
 


 
จำนวนประชากรทั้งหมด 12,020 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 5,636 คน  

หญิง จำนวน 6,384 คน  
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,110 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 90 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านทัพชุมพล 243 307 550 145  
2   บ้านเนินประดู่ 266 301 567 165
  3   บ้านสันติธรรม 340 375 715 189  
4   บ้านดอนวัด 103 452 855 206
  5   บ้านหนองปรือ 488 553 1,041 230  
6   บ้านดอนใหญ่ 460 535 995 251
  7   บ้านหนองเบน 394 407 801 211  
8   บ้านหนองโรง 231 272 503 149
  9   บ้านศรีอุทุมพร 362 415 777 241  
10   บ้านหนองตะโก 206 216 422 99
  11   บ้านถนนโค้ง 678 752 1,430 373  
12   บ้านหนองเขนง 247 322 569 140
  13   บ้านบ่อพยอม 276 304 580 145  
14   บ้านหินก้อน-วังเลา 313 312 625 176
  15   บ้านผาแดง 376 374 750 162  
16   บ้านหนองกระทุ่ม 157 148 305 90
  17   บ้านดงสำราญ 196 339 535 138  
    รวม 5,636 6,384 12,020 3,110
 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-771-3399
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด