ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 7 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256390,84598,986114,96817,427--------322,226
256219,14984,005120,644191,020189,662139,59066,97872,657106,93497,90085,81388,7911,263,143
256161,596200,907116,99993,10370,84378,42846,28354,61538,46458,974119,508107,8871,047,607
ยอดยกมาตั้งแต่ 5 ส.ค. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2560   2,294,098
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   4,927,074
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2553
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี