ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 15 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256219,14984,005120,644191,020189,662139,59066,97872,657106,93497,90085,81348,0451,222,397
256161,596200,907116,99993,10370,84378,42846,28354,61538,46458,974119,508107,8871,047,607
256032,33456,37381,969100,71382,38677,96686,104156,19173,95263,92768,52569,806950,246
ยอดยกมาตั้งแต่ 5 ส.ค. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2559   1,343,852
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   4,564,102
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2553
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี