หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ cannon หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๕๗-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๔๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 16 ก.ค. 2564 ]จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (รถกระเช้าไฟฟ้า) [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๙๙๗ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๑-๖๑-๐๐๐๑ หมายเลข กสทช.๓๑๑๔๒๒๓/๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาตัดต้นไม้สูงบริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่องตัดหญ้า,เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด