หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.26-044 บ้านวังเลา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกรด กว้าง 4-3 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงป้ายหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๖ กลุ่มในชุม-ทุ่งแห้ว-หนองเขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเบน-บ้านบ่อพยอม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเบน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ cannon หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายข้างวัดสวรรค์ประชากรและสายข้างโรงเรียนถนนโค้ง-วังบุ๋ง-บ้านชายดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-870-239
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด