หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้าง่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านหนองเบน-บ้านบ่อพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๑๑ สายหนองตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำเหมือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ สายจากนานายนิพนธ์ พุ่มเกิด ไปนานางเป้า เมณฑ์กูล สายจากนานายวินัย แก้วรัตน์ ไปนานายสมนึก จากคลองวังพร้าว ถึง สระหลังวัดหนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]

  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด