หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน 82-4627) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่่อลื่น(น้ำมันตัดหญ้ากองการศึกษา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุจราจร(เสาล้มลุกติดสติกเกอร์สะท้อนแสง) จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.26-004 สายบ้านถนนโค้ง-หนองโรง-หนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านหนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3749 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มลม หมายเลขครุภัณฑ์ 070-59-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.26-004 สายบ้านถนนโค้ง-หนองโรง-หนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านหนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.26-008 สายบ้านหนองเบน-หนองแม่จันทร์-หนองกก-หนองบัว-บ่อพยอม-หนองถ่าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 68
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด