หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้าง่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านหนองเบน-บ้านบ่อพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๑๑ สายหนองตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำเหมือง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ สายจากนานายนิพนธ์ พุ่มเกิด ไปนานางเป้า เมณฑ์กูล สายจากนานายวินัย แก้วรัตน์ ไปนานายสมนึก จากคลองวังพร้าว ถึง สระหลังวัดหนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]

  (1)