หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด จำนวน ๙ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการรถบรรทุกสิบล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายดอนม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นว.ถ.26-003 สายหนองเขนง-ร่องแว่-หนองโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างขยายเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๒ และ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด