หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   จ้างเหมาเคลือบรูปพร้อมกรอบ จำนวน ๑๑ กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2564
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ๕ ฟุต , เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อพัสดุโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ( ถุงมือ, หน้ากากFace shield และถุงขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อพัสดุโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ( แอลกอฮอล์ล้างมือ และกระบอกฉีดน้ำ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อพัสดุ ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ( แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ) ตามโครงการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,985
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-870-239
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด