หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
ทะเบียนประวัติลูกจ้างประจำ [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง และ สมรรถนะ Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)