หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ทะเบียนประวัติพนักงานจ้าง [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ทะเบียนประวัติลูกจ้างประจำ [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง และ สมรรถนะ Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)