หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
 
 
 
 


นายมานะ มาศอุดม
ประธานสภา อบต.หนองกรด
 


นางอรวรรณ จันทร์อู่
รองประธานสภา อบต.หนองกรด


นายถวัลย์ โพธิ์ศิริ
เลขานุการสภา อบต.หนองกรด
 
 


นางสอาด เกตุกำจร
สมาชิก อบต. หมู่ 1


ร.ต.สมยศ แก้วมณี
สมาชิก อบต. หมู่ 1


นายมานพ ปั้นก้อน
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นายสมบัติ พรมโชติ
สมาชิก อบต. หมู่ 2


นางนาฎยา ชื่นชาติ
สมาชิก อบต. หมู่ 3


นายสมยศ พรมโชติ
สมาชิก อบต. หมู่ 3