หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


จ.ส.ต.บุญเลิศ ปั้นนาค
ประธานสภา อบต.หนองกรด
โทร : 089-7039040
 


นายสวอง ยิ้มเยื้อน
รองประธานสภา อบต.หนองกรด
โทร : 081-2849635


นายโชติวรุตม์ โพธิ์ศิรินรากร
เลขานุการสภา อบต.หนองกรด
โทร : 097-9541926
 
 


นายสุรเชษฐ์ เจตเขตกิจ
สมาชิก อบต.
โทร : 093-2295991


นายโชคธงชัย สิงห์ทอง
สมาชิก อบต.
โทร : 095-9510664


นายนิมิตร เมณฑ์กูล
สมาชิก อบต.
โทร : 081-0380910


นายสมศักดิ์ ปั้นก้อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 089-8393218


นายวัลลภ วรวาท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 093-5514745


นายประสิทธิ์ พานทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 089-8399314
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด