หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


จ.ส.ต.บุญเลิศ ปั้นนาค
ประธานสภา อบต.หนองกรด
โทร : 089-7039040
 


นายสวอง ยิ้มเยื้อน
รองประธานสภา อบต.หนองกรด
โทร : 081-2849635


นายโชติวรุตม์ โพธิ์ศิรินรากร
เลขานุการสภา อบต.หนองกรด
โทร : 097-9541926
 
 


นายสุรเชษฐ์ เจตเขตกิจ
สมาชิก อบต.
โทร : 093-2295991


นายโชคธงชัย สิงห์ทอง
สมาชิก อบต.
โทร : 095-9510664


นายนิมิตร เมณฑ์กูล
สมาชิก อบต.
โทร : 081-0380910


นายสมศักดิ์ ปั้นก้อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 089-8393218


นายวัลลภ วรวาท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 093-5514745


นายประสิทธิ์ พานทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 089-8399314
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด