หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายมานะ มาศอุดม
ประธานสภา อบต.หนองกรด
 


นางอรวรรณ จันทร์อู่
รองประธานสภา อบต.หนองกรด


นายถวัลย์ โพธิ์ศิริ
เลขานุการสภา อบต.หนองกรด
 
 


นายไพลวัลย์ ทั่งหิรัญ
สมาชิก อบต. หมู่ 4


นายสมศักดิ์ ปั้นก้อน
สมาชิก อบต. หมู่ 4


นายเสน่ห์ ชื่นชาติ
สมาชิก อบต. หมู่ 5


นายชีพ ภูมี
สมาชิก อบต. หมู่ 5


นายวันชัย หวลตระกูล
สมาชิก อบต. หมู่ 6


นายแสวง สกุลณี
สมาชิก อบต. หมู่ 6
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด