หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  
<<
>>
X
หนังสือแจ้งเหตุ ส.ถ.ผ.ถ.1/8
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้ดำเนินการแจ้งเหตุ ดังนี้
1.  ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
2.  ทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุ  เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานนทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์   ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้ง
หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
(ก)  กำรแจ้งเหตุ ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ผู้แจ้งเหตุเข้าที่เว็บไซต์  ตามลิ้งค์นี้https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
หรื อ  www.ect.go.th หรือแอปพลิ เคชั่น  Smart Vote   หัวข้อ  การแจ้งเหตุ จำเป็นที่ไม่อาจไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 19.05 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 312 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-771-3399
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด