หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

รายละเอียดไฟล์ PDF ด้านบน
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
 

** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
* ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร ได้แก่
**ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน  1  อัตรา

**กำหนดการรับสมัครพนักงานจ้าง  ตั้งแต่วันที่  6  มิถุนายน – 14 มิถุนายน 2562           เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ หรือสอบถามเว็บไซต์ www.nongkrod.go.th หรือโทร 056-870239

**สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือของตนเอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 15.12 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 149 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด