หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมการอ่านด้วย \\\"นิทาน\\\" สำหรับเด็กปฐมวัย  
 

นายฉลอง จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านด้วย \"นิทาน\" สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.หนองกรด โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดอบรมโครงการ และมีผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมการอบรม ซึ่งโครงการนี็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนในการปลูกฝังการอ่านหนังสือให้กับเด็ก โดยมีวิทยาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้ให้ความรู้

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 10.03 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด