หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

รายละเอียดไฟล์ PDF
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  
 

      ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ลงวันที่  6  กันยายน  2562

      บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปรากฏว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ดังนี้
1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา 09.00 – 10.30 น.
2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เวลา 10.30 - 12.00 น.
3.ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 13.03 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 114 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด