หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

รายละเอียดไฟล์ PDF
 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  
 

      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์       ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่  6  กันยายน 2562 โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  13 – 23  กันยายน 2562 และดำเนินการเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่  27  กันยายน 2562 นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จึงประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2562 เวลา 14.12 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 106 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด