หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
วันที่ 13 เมษายน 2564 ศูนย์ควบคุมป้องกันโควิด-19 ตำบลหนองกรด จัดประชุมวางแผนการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลหนองกรด  
 

วันที่ 13 เมษายน 2564 ศูนย์ควบคุมป้องกันโควิด-19 ตำบลหนองกรด
จัดประชุม ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่  ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านหนองเบน ประกอบด้วย จนท. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองเบน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 อสม.หมู่ที่ 11 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในตำบลกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หมู่ที่ 11 จำนวน 1 ราย รายละเอียดไทม์ไลน์จะนำเสนอเพื่อทราบต่อไป
- วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.คณะผู้ปฎิบัติงานจะลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในระแวกใกล้เคียง ในการปฎิบัติตัว สร้างความตระหนัก ลดความวิตกกังวลต่างๆ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

หมายเหตุ : มีข้อสอบถาม และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-2796807

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 เม.ย. 2564 เวลา 20.42 น. โดย จิกานดา

ผู้เข้าชม 345 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด