หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
ประชาคมระดับตำบล รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ดำเนินการประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 และ พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบในการพัฒนาองค์การรบริหารส่วนตำบลหนองกรดต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 11.04 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด