หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
ประชาคมระดับตำบล รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ดำเนินการประชาคมระดับตำบล เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 และ พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบในการพัฒนาองค์การรบริหารส่วนตำบลหนองกรดต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 11.04 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด