หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้โดยพระครูนิติธรรมานุกูล รองเจ้าอาวาสวัดสันติธรรม และนายวีรพันธ์ ทับทิมศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ความรู้ถึงแนวทางปฏิบัติ Dos/Dont พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการในการประพฤติตนทางจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
3 กิจกรรมมอบนโยบาย พร้อมทั้งสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการปลุกใจและสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้กับองค์กรต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2566 เวลา 13.39 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด