หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
สปอตโทรทัศน์ ชุด ปลูกจิตสำนึกไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง  
 

สปอตโทรทัศน์ ชุด ปลูกจิตสำนึกไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง
ผลิตโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 13.25 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 393 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด