หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

รายละเอียดคลิกไฟล์ PDF ด้านบน
 
ประกาศ ผอ.กกต.ประจำอบต.หนองกรด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกที่รับสมัครและไม่รับสมัคร(ส.ถ.4/4 ผ.ถ.4/4)  
 

ประกาศ ผอ.กกต.ประจำอบต.หนองกรด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกที่รับสมัครและไม่รับสมัคร(ส.ถ.4/4 ผ.ถ.4/4)

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2564 เวลา 13.47 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-870-239
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด