หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

ประกาศเรียกประชุม
 
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
ประกาศเรียกประชุม
ลำดับภาพที่ 1/3
ประชาสัมพันธ์การประชุม
ลำดับภาพที่ 2/3
ระเบียบวาระการประชุม
ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
ประกาศเรียกประชุม
ประชาสัมพันธ์การประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ นับแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๑๕ วัน  กำหนดให้เริ่มประชุมครั้งแรกในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 16.15 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 136 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด