หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน
 
งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นว.ถ.26-002 สาย ทัพชุมพล-หนองเขนง-หนองกระทุ่ม-ผาแดง-หินก้อน-วังเลา  
 

ประชาสัมพันธ์ งานโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นว.ถ.26-002 สาย ทัพชุมพล-หนองเขนง-หนองกระทุ่ม-ผาแดง-หินก้อน-วังเลา หมู่ที่ 15  บ้านผาแดง ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,900 เมตร
กำลังเทคอนกรีต ช่องทางฝั่งขวา STA 2 + 080  ถึง STA  2 + 900  ซึ่งมีเศษวัสดุ และทรายกองในช่องทางฝั่งซ้ายบางจุด โปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2564 เวลา 08.00 น. โดย จ.อ.ณัฐวุฒิ กุศลธรรมรัตน์

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด