หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่2815/2564 เรื่องกำหนดมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (โควิด-19)ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 08.43 น. โดย จิกานดา

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด