หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
  
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
 

โครงการก่อสร้างถนนพูนดินหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๑๗ สายบริเวณนานางจำรูญถึงบริเวณนานายไฝ พุ่มเกิด เป็นเงินทั้งสิ้น 577,2๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2566 เวลา 15.56 น. โดย คุณ สุทธิพร สายสังข์

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด