หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

รายละเอียดคลิกไฟล์ PDF ด้านบน
 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์       ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตราเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่  2 ธันวาคม 2563 โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  9 - 21  ธันวาคม  2563 และดำเนินการเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่  24 ธันวาคม  2563 นั้น
จึงขอประกาศรายชื่อ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 14.34 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 89 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด