หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
เกี่ยวกับกองทุน  
 

 กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2551
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.โครงกานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประเภทที่ 1 18 ก.ย. 2551 24 ก.ย. 2551 27,400.00
2.โครงการแม่ตัวอย่างและหนูน้อยนมแม่ ประเภทที่ 1 11 ส.ค. 2551 21 ส.ค. 2551 46,000.00
3.โครงการส่งเสริมพฤติกรรมวัยรุ่น "ชีวิตสดใสไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร" ประเภทที่ 1 08 ส.ค. 2551 11 ส.ค. 2551 78,000.00
4.โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายประจำสถานีอนามัย ประเภทที่ 2 15 ส.ค. 2551 30 ก.ย. 2551 101,700.00
5.โครงการเยาวชนส่งเสริมสุขภาพเล่นกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทที่ 3 06 ก.ย. 2551 07 ก.ย. 2551 58,000.00
6.โครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประเภทที่ 3 01 ก.ค. 2551 30 ก.ย. 2551 58,650.00
7.โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรท้องถิ่น ประเภทที่ 3 21 ก.ค. 2551 30 ก.ย. 2551 70,900.00
8.โครงการเข้าถึงบริการ EMS ประเภทที่ 3 01 ก.ค. 2551 30 ก.ย. 2551 52,000.00
9.โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประเภทที่ 3 25 ก.ย. 2551 25 ก.ย. 2551 27,000.00
10.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 ประเภทที่ 4 16 ก.ค. 2551 16 ก.ค. 2551 5,175.00
11.ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2551 ประเภทที่ 4 31 ก.ค. 2551 31 ก.ค. 2551 5,607.00
12.การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.หนองกรด ประเภทที่ 4 31 ก.ค. 2551 31 ก.ค. 2551 15,750.00
13.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2551 ประเภทที่ 4 20 พ.ค. 2551 20 พ.ค. 2551 5,850.00
14.ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2551 ประเภทที่ 4 08 ก.ค. 2551 08 ก.ค. 2551 5,490.00


________________________________________ กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2552
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยิ้มใส ฟันสวย ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2552 ประเภทที่ 1 01 ม.ค. 2552 30 ก.ย. 2552 24,150.00
2.โครงการควบคุมภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประเภทที่ 1 01 มี.ค. 2552 31 ต.ค. 2552 71,670.00
3.โครงการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ประเภทที่ 1 01 พ.ค. 2552 30 ก.ย. 2552 44,000.00
4.โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนสดใส ต้านภัยโรคเอดส์และยาเสพติด ประเภทที่ 1 01 ก.ค. 2552 01 ก.ค. 2552 40,100.00
5.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เพื่อผู้สูงวัยตำบลหนองกรด ประเภทที่ 1 01 ม.ค. 2552 30 ก.ย. 2552 63,060.00
6.โครงการสร้างสายสัมพันธ์ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ประเภทที่ 2 01 มี.ค. 2552 30 ก.ย. 2552 87,675.00
7.โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรไทย ประเภทที่ 3 01 พ.ค. 2552 30 ก.ย. 2552 74,000.00
8.โครงการเข้าถึงบริการ EMS (ต่อเนื่อง ปี 2552) ประเภทที่ 3 01 พ.ย. 2551 31 ม.ค. 2552 34,000.00
9.โครงการพัฒนาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ประเภทที่ 3 01 เม.ย. 2552 30 ก.ย. 2552 84,240.00
10.โครงการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภทที่ 3 01 ก.ย. 2552 30 ก.ย. 2552 66,500.00
11.ค่าจ้างเหมาพนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ประเภทที่ 4 29 พ.ค. 2552 29 พ.ค. 2552 3,148.00
12.จัดซื้อวัสดุงานบริหารจัดการ ประเภทที่ 4 01 ก.ย. 2552 01 ก.ย. 2552 26,390.00
13.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2552 ประเภทที่ 4 28 ส.ค. 2552 28 ส.ค. 2552 5,685.00
14.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 ประเภทที่ 4 30 เม.ย. 2552 30 เม.ย. 2552 5,850.00
15.เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในชุมชน ประเภทที่ 4 01 ต.ค. 2551 01 ต.ค. 2551 600.00
16.ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2552 ประเภทที่ 4 08 เม.ย. 2552 08 เม.ย. 2552 5,570.00
17.ค่าจ้างเหมาพนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2552 ประเภทที่ 4 23 มิ.ย. 2552 23 มิ.ย. 2552 2,361.00
18.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2552 ประเภทที่ 4 19 พ.ย. 2551 19 พ.ย. 2551 6,825.00

________________________________________


 กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2553
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.โครงการการสร้างสุขภาพกาย-จิต สังคม ในผู้สูงอายุตำบลหนองกรด ประเภทที่ 1 08 เม.ย. 2553 20 เม.ย. 2553 96,300.00
2.โครงการคัดเลือกแม่ตัวอย่างเพื่อลูกรักมีสุขภาพดี ประเภทที่ 2 09 ส.ค. 2553 15 ส.ค. 2553 78,100.00
3.โครงการการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนเด็กไทยทำได้ ปี 2553 ประเภทที่ 2 05 ส.ค. 2553 20 ส.ค. 2553 65,550.00
4.โครงการงานการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองเบน ประเภทที่ 2 01 มิ.ย. 2553 30 มิ.ย. 2554 50,000.00
5.โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS (ต่อเนื่อง) ปี 2553 ประเภทที่ 3 01 ก.พ. 2553 30 ก.ย. 2553 104,000.00
6.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองกรด ตามแผนงานปี 2552 ประเภทที่ 4 01 พ.ค. 2553 30 ธ.ค. 2553 2,795.00
7.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 ประเภทที่ 4 28 ต.ค. 2552 28 ต.ค. 2552 5,205.00
8.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2553 ประเภทที่ 4 22 ก.พ. 2553 22 ก.พ. 2553 3,800.00
9.ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 ประเภทที่ 4 20 ก.ค. 2553 20 ก.ค. 2553 9,065.00


________________________________________


 กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2554
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองกรด ประจำปี 2554 ประเภทที่ 1 29 พ.ย. 2553 30 ก.ย. 2554 88,103.00
2.โครงการคัดเลือกแม่ตัวอย่างเพื่อลูกรักมีสุขภาพดี ประเภทที่ 1 13 ส.ค. 2554 15 ส.ค. 2554 76,600.00
3.โครงการสร้างสุขภาพกาย-จิต สังคม ในผู้สูงอายุตำบลหนองกรด ปี ๒๕๕๔ ประเภทที่ 1 01 พ.ค. 2554 30 ก.ย. 2554 30,600.00
4.โครงการ คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงเฉลิมพระเกียรติ ประเภทที่ 1 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 27,825.00
5.โครงการสร้างเสริมสุขภาพออกกำลังกาย เพื่อทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ปี 2554 ประเภทที่ 1 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 36,100.00
6.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น ชุมชนหมู่ที่ 9,14,15 ตำบลหนองกรด ประเภทที่ 2 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 15,150.00
7.พัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประเภทที่ 2 01 ต.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 164,000.00
8.โครงการสุขาภิบาลน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่           สถานีอนามัยบ้านศรีอุทุมพร ปี 2554 ประเภทที่ 2 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 59,360.00
9.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นชุมชนในเขตสถานีอนามัยบ้าน     สันติธรรม ประเภทที่ 2 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 10,850.00
10.โครงการการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีเคลื่อนที่ หมู่ที่ 9,14,15                          ตำบลหนองกรด ประเภทที่ 2 01 ธ.ค. 2553 30 ก.ย. 2554 9,900.00
11.โครงการโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและเด็กวัยเรียน หมู่ที่ 14 บ้านวังเลา-หินก้อน
ประเภทที่ 3 01 พ.ค. 2554 30 ก.ย. 2554 10,000.00
12.โครงการโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและ             เด็กวัยเรียน หมู่ที่ 9 บ้านศรีอุทุมพร ประเภทที่ 3 01 พ.ค. 2554 30 ก.ย. 2554 10,000.00
13.โครงการตรวจคัดกรองโรคตาสำหรับประชาชนและโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุตำบลหนองกรด ประเภทที่ 3 31 ส.ค. 2554 01 ก.ย. 2554 20,000.00
14.โครงการไร้พุง ลดโรค ประจำปี 2554 ประเภทที่ 3 01 มิ.ย. 2554 30 ก.ย. 2554 20,000.00
15.โครงการแกนนำเยาวชนสร้างสุขภาวะทางเพศตำบลหนองกรด
ประเภทที่ 3 08 ส.ค. 2554 09 ส.ค. 2554 120,000.00
16.ฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุบ้านผาแดง ประเภทที่ 3 01 ก.ค. 2554 30 ก.ย. 2554 10,000.00
17.3 อ. ก้าวไกล แจ่มใส ปลอดโรค ประเภทที่ 3 07 ก.ค. 2554 09 ก.ย. 2554 11,600.00
18.เยาวชน-ครอบครัวรักษ์สุขภาพ ประเภทที่ 3 09 ก.ค. 2554 10 ก.ค. 2554 40,000.00
19.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2              ปีงบประมาณ 2554 ประเภทที่ 4 13 มิ.ย. 2554 13 มิ.ย. 2554 5,145.00
20.โครงการบริหารจัดการที่ 4                                 (ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์) ประเภทที่ 4 18 ส.ค. 2554 18 ส.ค. 2554 300.00
21.แผนงานบริหารวัสดุสำนักงานกองทุนฯ                (จัดซื้อตรายางกองทุนฯ) ประเภทที่ 4 29 พ.ย. 2553 30 ก.ย. 2554 1,880.00
22.แผนงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ (ค่าตอบแทนการประชุม) ประเภทที่ 4 28 มิ.ย. 2554 12 ก.ค. 2554 1,200.00
23.แผนงานจัดการสำนักงานกองทุนฯ ประเภทที่ 4 29 พ.ย. 2553 30 ก.ย. 2554 25,400.00
24.แผนงานบริหารวัสดุสำนักงานกองทุนฯ    (จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองทุนฯ) ประเภทที่ 4 29 พ.ย. 2553 30 ก.ย. 2554 2,360.00
25.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1                   ปีงบประมาณ 2554 ประเภทที่ 4 29 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2553 4,225.00
26.แผนงานจัดการสำนักงานกองทุนฯ(จ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่กองทุนฯ                          อบต.หนองกรด) ประเภทที่ 4 16 ธ.ค. 2553 30 มิ.ย. 2554 44,048.00
27.แผนงานบำรุงซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ กองทุนฯ และจัดหาใหม่ (จัดซื้อตลับหมึกสีดำ เครื่องพิมพ์ Canon MP 258) ประเภทที่ 4 17 มิ.ย. 2554 30 มิ.ย. 2554 750.00
28.การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 ประเภทที่ 4 29 ส.ค. 2554 29 ส.ค. 2554 4,410.00
29.ค่าครุภัณฑ์ในโครงการ/ซ่อม/ซื้อใหม่ ประเภทที่ 4 29 พ.ย. 2553 30 ก.ย. 2554 2,500.00


________________________________________ กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2555
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตำบลหนองกรด ประเภทที่ 1 16 ก.ค. 2555 30 ม.ค. 2556 188,700.00
2.โครงการบูรณาการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลหนองกรด ปี 2555 ประเภทที่ 2 01 ต.ค. 2554 30 ก.ย. 2555 234,000.00
3.โครงการขยับกายสบายชีวีเพื่อสุขภาพดีทุกกลุ่มวัย ประเภทที่ 3 18 มิ.ย. 2555 09 ต.ค. 2555 20,000.00
4.โครงการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยบ้านผาแดง ประเภทที่ 3 08 มิ.ย. 2555 16 ต.ค. 2555 10,000.00
5.โครงการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนมีส่วนร่วม ประเภทที่ 3 26 ก.ค. 2555 31 ม.ค. 2556 148,900.00
6.โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองกรดเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประเภทที่ 3 04 ต.ค. 2554 10 ธ.ค. 2554 150,000.00
7.แผนงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ประเภทที่ 4 01 ต.ค. 2554 30 ก.ย. 2555 30,000.00


________________________________________

 กิจกรรม/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปีงบประมาณ 2556
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด งบประมาณ
1.โครงการผู้ป่วยเบาหวานวางใจ ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน ของหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 17 เขตตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประเภทที่ 1 13 ก.พ. 2556 13 ก.พ. 2556 11,990.00
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 20,400.00
3.โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ปี 2556 ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 25,918.00
4.โครงการ อนามัยแม่และเด็ก ตำบลหนองกรด ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 44,580.00
5.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2556 ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 40,950.00
6.โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก                        มะเร็งเต้านม ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 24,064.00
7.โครงการอบรมพัฒนาทักษะ อาสาสมัครสาธารณสุข. ในการคัดกรองโรคเบาหวานและ            โรคความดันโลหิตสูง ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 18,980.00
8.โครงการ อนามัยแม่และเด็ก ตำบลหนองกรด ประเภทที่ 1 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 30,600.00
9.โครงการคัดกรองความเสี่ยงชาวหนองกรด ประเภทที่ 2 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 54,600.00
10.โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข ประเภทที่ 3 10 เม.ย. 2556 11 เม.ย. 2556 92,800.00
11.โครงการรณรงค์และส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 17 บ้านดงสำราญ ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 18,795.00
12.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 15                   บ้านผาแดง ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,978.00
13.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4                  บ้านดอนวัด ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,896.00
14.โครงการเยี่ยมผู้พิการทั้ง 5 ประเภท หมู่ที่ 14 บ้านวังเลา-หินก้อน ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16,875.00
15.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7          บ้านหนองเบน ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,891.00
16.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2           บ้านเนินประดู่ ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,929.00
17.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชน     หมู่ที่ 13 บ้านบ่อพะยอม
ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,832.00
18.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12        บ้านหนองเขนง ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 17,899.00
19.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6          บ้านดอนใหญ่ ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,997.00
20.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 16          บ้านหนองกระทุ่ม ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16,877.00
21.โครงการเยี่ยมผู้พิการทั้ง 5 ประเภท หมู่ที่ 9 บ้านศรีอุทุมพร ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 15,415.00
22.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10         บ้านหนองตะโก ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,948.00
23.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1          บ้านทัพชุมพล ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,794.00
24.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5          บ้านหนองปรือ ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,989.00
25.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3          บ้านสันติธรรม ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 20,000.00
26.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8          บ้านหนองโรง ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 19,970.00
27.โครงการอสม. ใส่ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11        บ้านถนนโค้ง ประเภทที่ 3 19 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 20,000.00
28.ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 4 28 ก.พ. 2556 28 ก.พ. 2556 4,590.00
29.จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนสุขภาพระยะ 2  และรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนฯ           ประจำปี 2556 ประเภทที่ 4 31 มี.ค. 2556 31 มี.ค. 2556 15,000.00
30.ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 4 31 ก.ค. 2556 31 ก.ค. 2556 4,590.00
31.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1           ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 4 30 พ.ย. 2555 30 พ.ย. 2555 4,410.00
32.ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 4 05 เม.ย. 2556 05 เม.ย. 2556 4,590.00
33.โครงการบริหารจัดการที่ 4 (ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Lennovo รุ่น G460) ประเภทที่ 4 10 ม.ค. 2556 11 ม.ค. 2556 1,130.00
34.จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองทุนฯ อบต.หนองกรด ประเภทที่ 4 04 เม.ย. 2556 04 เม.ย. 2556 5,328.00
35.ประชุมตัวแทนอสม.ทั้ง 17 หมู่บ้าน            หมู่บ้านละ 1 คน ประเภทที่ 4 05 เม.ย. 2556 05 เม.ย. 2556 4,335.00
36.เปลี่ยนชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำเอ็กซ์ตร้าเพียวกิฟฟารีน 4 เครื่อง ประเภทที่ 4 27 มี.ค. 2556 27 มี.ค. 2556 17,700.00
37.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 ประเภทที่ 4 25 ธ.ค. 2555 25 ธ.ค. 2555 4,410.00


________________________________________

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 14.24 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 2837 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-771-3399
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด