หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 

รายละเอียดคลิก ด้านบน
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 จากหมู่บ้านเอกอัมพร-ลำเหมือง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์(e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2561 เวลา 16.01 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 323 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด