หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการอ่านด้วย \\\"นิทาน\\\" สำหรับเด็กปฐมวัย  
 

นายฉลอง จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านด้วย \"นิทาน\" สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ อบต.หนองกรด โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดอบรมโครงการ และมีผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมการอบรม ซึ่งโครงการนี็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนในการปลูกฝังการอ่านหนังสือให้กับเด็ก โดยมีวิทยาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้ให้ความรู้

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 10.03 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย