หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ณ อบต.หนองกรด   20 ก.ย. 2562 1256
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤษภาคม 2561   20 ก.ย. 2562 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ   20 ก.ย. 2562 1743
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้่ยงดูเด็กแรกเกิด   20 ก.ย. 2562 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางราคากลางโครงการขุดลอกคลองตาวัดหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9   19 ก.ย. 2562 252
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางราคากลางโครงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV)   19 ก.ย. 2562 350
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   19 ก.ย. 2562 126
ข่าวสรรหาบุคลากร   การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ครูผู้ดูแลเด็ก)   19 ก.ย. 2562 179
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก    19 ก.ย. 2562 437
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   19 ก.ย. 2562 3043
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 29