หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  21 ม.ค. 2562 283
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562  24 ธ.ค. 2561 223
ข่าวประชาสัมพันธ์   การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  19 พ.ย. 2561 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  30 ต.ค. 2561 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่องการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562  29 ต.ค. 2561 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2562  29 ต.ค. 2561 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2561  3 ต.ค. 2561 116
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  21 ก.ย. 2561 215
ข่าวประชาสัมพันธ์   หนังสือมอบอานาจแสดงตนการดารงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์  19 ก.ย. 2561 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  19 ก.ย. 2561 116
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 30
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด