หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส1) ประจำปี พ.ศ.2565  20 ม.ค. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีป้ายปี 2564  28 ธ.ค. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  13 ธ.ค. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA  9 ธ.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตัวแทนผู้สมัครประจำ ณ ที่เลือกตั้ง  22 พ.ย. 2564 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  1 พ.ย. 2564 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2565  1 พ.ย. 2564 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.หนองกรด  6 ต.ค. 2564 153
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองกรด  6 ต.ค. 2564 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กกต.อบต.หนองกรด เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิก อบต.และนายกอบต.  1 ต.ค. 2564 115
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-870-239
.................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด