หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด    3 พ.ค. 2566 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)   3 พ.ค. 2566 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ   28 เม.ย. 2566 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง   28 เม.ย. 2566 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   28 เม.ย. 2566 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566    24 มี.ค. 2566 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566   24 มี.ค. 2566 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566   24 มี.ค. 2566 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   24 มี.ค. 2566 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2566   16 มี.ค. 2566 70
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด