หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่3154/2564 เรื่องกำหนดมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (โควิด-19)ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์   9 ส.ค. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ผู้ถือครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ให้ตรวจดูกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ.2554  27 ก.ค. 2564 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่2815/2564 เรื่องกำหนดมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (โควิด-19)ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์   14 ก.ค. 2564 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564  13 ก.ค. 2564 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แหล่งน้ำสาธารณะ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด  30 มิ.ย. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  28 มิ.ย. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  6 พ.ค. 2564 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด  6 พ.ค. 2564 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)  6 พ.ค. 2564 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564  6 พ.ค. 2564 106
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด