หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
   
หัตถกรรมผักตบชวา
ราคา :  บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา
จำนวนผู้เข้าชม : 1232 ท่าน
 
   
ข้าวกล้องปลอดสารพิษ
ราคา :  บาท
ผลิตโดย : โรงสีชุมชน กลุ่มฝากคลอง
จำนวนผู้เข้าชม : 1926 ท่าน
 
   
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ราคา :  บาท
ผลิตโดย : กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จำนวนผู้เข้าชม : 1449 ท่าน
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด