หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
   
หัตถกรรมผักตบชวา
ราคา :  บาท
ผลิตโดย : กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา
จำนวนผู้เข้าชม : 1310 ท่าน
 
   
ข้าวกล้องปลอดสารพิษ
ราคา :  บาท
ผลิตโดย : โรงสีชุมชน กลุ่มฝากคลอง
จำนวนผู้เข้าชม : 1967 ท่าน
 
   
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ราคา :  บาท
ผลิตโดย : กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จำนวนผู้เข้าชม : 1504 ท่าน
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด