หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
 
 
 


 


 


   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 3 [ 25 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ข้อมูลหมู่บ้านเตรียมจัดทำข้อบัญญัติ ปี 2563 [ 7 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 122  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 2 [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
ข้อมูลโครงการพัฒนาหมู่บ้าน 17 หมู่ ของตำบลหนองกรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพื่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานตามงบประมาณปี พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 99  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 5 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 129  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560(ระบบแท่ง) [ 1 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 123  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) [ 1 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 115  
 
  (1)     2