หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 


 


 


   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่1/2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 15 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 3 [ 25 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 131  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 105  
 
ข้อมูลหมู่บ้านเตรียมจัดทำข้อบัญญัติ ปี 2563 [ 7 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 253  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 143  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 2 [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 141  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 165  
 
ข้อมูลโครงการพัฒนาหมู่บ้าน 17 หมู่ ของตำบลหนองกรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 187  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 128  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพื่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 138  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด