หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณี เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศจัดตั้ง อบต. [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)