หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการลา [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือการปฏิบัติงานแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน/การติดตามและประเมินผล [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2