หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 


 


 


   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จังหวัดนครสวรรค์ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร อบต.หนองกรด ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
่คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานการบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 123  
 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 117  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 153  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด