หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
 
 
 


 


 


   
 
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 111  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 16 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 94  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล [ 30 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 78  
 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองกรด [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 312  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 6 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 119  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 6 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 114  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (เล่มแผน) [ 6 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 141  
 
ประกาศใช้แผนสามปี (2558-2560) [ 6 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 110  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 5 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 146  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 5 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 178  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2555-2557 [ 30 พ.ค. 2555 ]  อ่าน : 121  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 15 พ.ย. 2554 ]  อ่าน : 130  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ [ 15 พ.ย. 2554 ]  อ่าน : 148  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 [ 30 ก.ย. 2553 ]  อ่าน : 165  
 
  (1)