หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
ข้อบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.หนองกรด เรื่อง การควบคุมการเลื้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 177  
 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.................... [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 164  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 192  
 
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 313  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 16 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 238  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 254  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบล [ 30 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 248  
 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองกรด [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 1240  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 6 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 296  
 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 6 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 278  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (เล่มแผน) [ 6 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 293  
 
ประกาศใช้แผนสามปี (2558-2560) [ 6 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 285  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 5 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 303  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด