หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำร้องความพิการ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 97  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
การต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
การชำระภาษีป้าย [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
การแจ้งรื้อถอน 39 ทวิ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
การแจ้งถมดิน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
การแจ้งขุดดิน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) บุคคลธรรมดา [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
การจดทะเบียนพาณิชยเปลี่ยนแปลง บุคคลธรรมดา [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
การจดทะเบียนพาณิชยเปลี่ยนแปลง กิจการร่วมค้า [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด