หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำร้องความพิการ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
การต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
การชำระภาษีป้าย [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
การแจ้งรื้อถอน 39 ทวิ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
การแจ้งถมดิน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
การแจ้งขุดดิน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) บุคคลธรรมดา [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
การจดทะเบียนพาณิชยเปลี่ยนแปลง บุคคลธรรมดา [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
การจดทะเบียนพาณิชยเปลี่ยนแปลง กิจการร่วมค้า [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด