หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)) [ 25 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ประจำปี 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 24  
 
การแจ้งเวียนรับทราบสื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic)การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของอขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
การแจ้งเวียนรับทราบการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของอขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของอขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 2 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.หนองกรด ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด