หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
ข้อบัญญัติ
 
 

รายละเอียดไฟล์ PDF
 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....................  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....
** บุคคลใดจะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งความคิดเห็น มายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ทราบภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันประกาศ
** หากพื้นกำหนดนี้แล้ว อบต.หนองกรด จะได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและจะประกาศให้ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
** ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 056-870239 ต่อ 15 โทรสาร 056-870088 หรือผ่านเว็บไซต์ช่องทางรับฟังความคิดเห็น www.nongkrod.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 10.24 น. โดย คุณ ชวลิต เกิดด้วง

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด