หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 คลิ๊กภาพ pdf
 
แผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2566-2570 ) แก้ไขครั้งที่ 2/2565  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565-2570) แก้ไขคร้้งที่ 2/2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2565 เวลา 11.23 น. โดย ริลาวรรณ์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด