หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 


 


 


   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 233  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 136  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด