หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
 
 
 
 
 


         
ตำบลหนองกรดมีเส้นทางคมนาคมสายหลักต่าง ๆ ภายในตำบล ดังนี้

ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 85 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 100 สาย

ถนนหินคลุก จำนวน 70 สาย

ถนนพูนดิน จำนวน 88 สาย
 
 


         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำคลอง ลำห้วย จำนวน 5 สาย

บึง หนอง และ อื่นๆ จำนวน 11 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 9 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 1,087 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 43 แห่ง

ถังปูนฉาบ จำนวน 15 ใบ

ถังน้ำ คสล. จำนวน 21 ใบ

ถังไฟเบอร์ จำนวน 4 ใบ

สระน้ำ จำนวน 39 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 17 แห่ง

น้ำประปา จำนวน 12 แห่ง
 
 


 
ตำบลหนองกรด มีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนเขา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 14 บ้าน หินก้อน - วังเลา จากเชิงเขามีบันไดขึ้นไปสู่ ตัวถ้ำ ภายในแบ่งเป็น 3 ช่วงแรกเป็นที่ตั้งพระประธานองค์ใหญ่ช่วง 2 อยู่ลึกเข้าไปเป็นทางตัน ในบริเวณที่มีบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งชาวบ้าน ถือว่าเป็นบ่อยาศักดิ์สิทธิ์ ช่วง 3 เป็นทางออกสู่ภายนอกได้อีกทาง หนึ่ง ภายในถ้ำยังมีหินย้อยตามธรรมชาติและในบริเวณใกล้เคียง ยังมีแหล่ง น้ำวัดศรีอุทุมพรซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ นอกจากนี้พื้นที่ยังเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตรแหล่ง น้ำธรรมชาติของตำบลเป็นลำห้วยลำคลองสายสั้น ๆ มีสภาพตื้นเขิน และแห้งในฤดูร้อนจึงใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรได้น้อย