หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


         
ตำบลหนองกรดมีเส้นทางคมนาคมสายหลักต่าง ๆ ภายในตำบล ดังนี้

ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 85 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 100 สาย

ถนนหินคลุก จำนวน 70 สาย

ถนนพูนดิน จำนวน 88 สาย
 
 


         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำคลอง ลำห้วย จำนวน 5 สาย

บึง หนอง และ อื่นๆ จำนวน 11 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 9 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 1,087 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 43 แห่ง

ถังปูนฉาบ จำนวน 15 ใบ

ถังน้ำ คสล. จำนวน 21 ใบ

ถังไฟเบอร์ จำนวน 4 ใบ

สระน้ำ จำนวน 39 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 17 แห่ง

น้ำประปา จำนวน 12 แห่ง
 
 


 
ตำบลหนองกรด มีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนเขา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 14 บ้าน หินก้อน - วังเลา จากเชิงเขามีบันไดขึ้นไปสู่ ตัวถ้ำ ภายในแบ่งเป็น 3 ช่วงแรกเป็นที่ตั้งพระประธานองค์ใหญ่ช่วง 2 อยู่ลึกเข้าไปเป็นทางตัน ในบริเวณที่มีบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งชาวบ้าน ถือว่าเป็นบ่อยาศักดิ์สิทธิ์ ช่วง 3 เป็นทางออกสู่ภายนอกได้อีกทาง หนึ่ง ภายในถ้ำยังมีหินย้อยตามธรรมชาติและในบริเวณใกล้เคียง ยังมีแหล่ง น้ำวัดศรีอุทุมพรซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ นอกจากนี้พื้นที่ยังเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตรแหล่ง น้ำธรรมชาติของตำบลเป็นลำห้วยลำคลองสายสั้น ๆ มีสภาพตื้นเขิน และแห้งในฤดูร้อนจึงใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรได้น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด