หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


 
เนื่องจากตำบลหนองกรดตั้งอยู่ในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท สภาพสังคมของชาวบ้านตำบลหนองกรดนั้น โดยทั่วไปมีการดำเนินชีวิตแบบ สังคมเกษตรกรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านดำเนินไปแบบเรียบง่าย มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน มีพื้นที่ของตำบล ค่อนข้างกว้าง แต่ชาวบ้านมักอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ มีขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมาช้า นาน สิ่งเหล่านี้รวมเรียก ว่า "มรดกทางศิลปวัฒนธรรม"
 
 


         

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง

มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 17 ใบ
 
ข้อมูลโรงเรียนระดับประถมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
หมู่ที่   ชื่อโรงเรียน จำนวน
บุคลากร
จำนวน
นักเรียน
1   ร.ร.บ้านสันติธรรม 21 371
2   ร.ร.วัดศรีอุทุมพร 18 311
3   ร.ร.วัดดอนใหญ่ 11 188
4   ร.ร.วัดหนองโรง 11 174
5   ร.ร.วัดหนองเขนง 11 132
6   ร.ร.วัดทัพชุมพล 5 54
7   ร.ร.วัดสวรรค์ประชากร 3 23
8   ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม 8 105
9   ร.ร.บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 5 79
    รวม 93 1,437
 
นอกจากโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ในเขตรับผิดชอบของ อบต. หนองกรดแล้ว ต.หนองกรดยังมี "ศูนย์การเรียนชุมชน" ไว้บริการ ประชาชน โดยทั่วไปได้ศึกษา
 
 


   

ชาวบ้านตำบลหนองกรด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 11 แห่ง และสำนักสงฆ์ 2 แห่ง ดังนี้
 
ชาวบ้านตำบลหนองกรด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 11 แห่ง และสำนักสงฆ์ 2 แห่ง ดังนี้
ลำดับ   ชื่อวัด หมู่ที่ ศาสนิกชน
จากหมู่
1   วัดทัพชุมพล 1 1, 2, 3
2   วัดหนองเขนง 12 12, 16
3   วัดวังประชานิมิตร 14 14
4   วัดศรีอุทุมพร 9 9, 14, 15
5   วัดผาแดง 15 15
6   วัดสวรรค์ประชากร 11 11
7   วัดสันติธรรม 3 3, 4, 6
8   วัดดอนใหญ่ 6 6
9   วัดหนองโรง 8 8, 17
10   วัดบ่อพยอม 13 13
11   วัดหนองกระทุ่ม 16 16
12   สำนักสงฆ์ถ้ำบ่อยา 14 14
13   สำนักสงฆ์ถ้ำพระ 9 9, 14
 
 
ประเพณีที่สำคัญของชาวบ้านตำบลหนองกรดที่ยืดถือ และประพฤติปฏิบัติตามกันมาช้านาน นั้นเป็นประเพณีที่สังคมไทยก็ยึดถือมาเช่น เดียวกันจะแตกต่างกันบ้างก็เล็กน้อย เพราะชาวหนองกรดส่วนใหญ่สืบทอดเชื้อสายไทยมาแต่บรรพบุรุษ โดยประเพณีต่าง ๆ ที่เกิด ขึ้นมักจะเกิด ขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเอง ภาพรวมของประเพณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเราจะพบว่าเกิดจากความ สามัคคีของคน ในหมู่บ้านทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี ประเพณีแห่ธง และประเพณีการบวชนาคหมู่
 
 


         

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 138 คน

สถานีตำรวจ/ป้อมยาม จำนวน 2 แห่ง
 

ป้อมหนองกรด หมู่ที่ 4

ป้อมตำรวจทางหลวง หมู่ที่ 7
 
 
 


 
ที่   สถานีอนามัย หมุ่ที่ อัตรากำลัง
จนท.สาธารณสุข
ลูกจ้าง จำนวนคนไข้
เฉลี่ย/วัน
บริการประชาชน  
1   บ้านสันติธรรม 3 3 1 30 คน 1,2,3,4,5,6,10,12  
2   เฉลิมพระเกรียติ 7 5 1 45 คน 5,8,7,13,11,17  
3   ศรีอุทุมพร 9 2 1 21 คน 9,14,15  
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 091-771-3399
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด