ท่านต้องการให้อบต.หนองกรด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การบริการประชาชน ( 24 )
7.95%
เส้นทางคมนาคม ( 74 )
24.50%
ระบบประปา ( 165 )
54.64%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 15 )
4.97%
กลุ่มอาชีพและOTOP ( 24 )
7.95%