หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกรด
ศาสนสถานในตำบล
หนองกรด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
หนองกรด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลหนองกรด
ศูนย์สาธิตและให้บริการ
วิชาการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
รับโอน(ย้าย) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 

อบต.หนองกรด มีตำแหน่ง เจ้่าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 - 6
ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งนี้
และมีระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกินระดับ 6 สนใจติดต่อสอบถามฝ่ายบุคลากร
สำนักงานปลัด ได้ทุกวันและเวลาราชการ        

เขียนโดย   คุณ ปลัด อบต.หนองกรด

วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เวลา 16.00 น. [ IP : 182.53.182.203 ]  
 

-ปิดรับโอน  เนื่องจากมีผู้มาดำรงตำแหน่งแล้ว

เขียนโดย   คุณ ปลัด อบต.หนองกรด

วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. [ IP : 118.172.145.119 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-972-8189
นายฉลอง จำนงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด